מה לעשות כאשר השוכר מפר חוזה ולא רוצה לעזוב את הדירה?

בעלי דירות מכירים היטב את התופעה: דייר סרבן שלא משלם שכירות, או פוגע בנכס ואינו מוכן לפנות את הנכס.

זוהי התגשמות הסיוטים של כל בעל דירה והיא שכיחה הרבה יותר ממה שתרצו לדעת.

אם כן, מהם המהלכים שאפשר לעשות כדי להתמודד עם התופעה?

 

דייר בעייתי – קווים לדמותו

אי תשלום שכר דירה הוא לא הבעיה היחידה העומדת בפני בעל הנכס, כאשר יש לו דיירים בעייתיים. אלה בדרך כלל מפסיקים לשלם גם ארנונה, חשמל ומים, פוגעים בשלמות הנכס, גונבים ממנו חפצים ורהיטים שאינם שלהם ומסרבים להתפנות.

 

להקדים תרופה למכה

אפשר להוסיף לחוזה סעיפים שיעזרו למנוע מראש את הבעיה, או להבטיח כי במקרה של פינוי דירה יוכל בעל הנכס לצמצם ככל האפשר את הנזקים שנגרמו לו.

מומלץ לדרוש מהדייר בטחונות במסגרת חוזה השכירות, כמו שטר חוב, ערבות בנקאית, צ'ק ביטחון וכן הלאה.

אשר גם להחתים ערבים מצד השוכר, כדי שבמקרה הצורך תהיה אפשרות לגבות מהם את החובות שצבר הדייר.

בנוסף, את נושא המיסים והחשבונות, כמו ארנונה, מים וחשמל, החלים על הנכס, אך משולמים על ידי השוכר, אםשר להעביר על שמו של הדייר, כדי שבמקרה של חוב מצטבר הוא יהיה החייב ולא בעל הנכס.

 

תביעה לפינוי מושכר – מה זה?

הליך פינוי דייר מאפשר פינוי מהיר ויעיל של דייר בעייתי, ללא דרישה לקיום דיונים משפטיים בנושאים כספיים, או אחרים, אלא רק בנושא הפינוי עצמו.

מרגע הגשתה של תביעה לפינוי מושכר, יחלפו  90 יום לכל היותר עד לפינוי בפועל.

לאחר הפינוי בפועל, יכול בעל הנכס להגיש תביעות כספיות נגד השוכר, אם הוא הותיר אחריו חובות.

 

תביעה לפינוי מושכר – כיצד מתבצעת?

במסגרת התביעה יידרש התובע להציג בפני בית המשפט הודעות התראה ששלח אל הדייר בעבר, לצד מסמכים רלוונטיים, תצהירים ועדויות.

הנתבע, מנגד, נדרש להגיש כתב הגנה חודש ימים לאחר הגשת התביעה ואינו יכול להגיש תביעה נגדית, או להפנות את התביעה לצד ג'.

חשוב לציין כי הדיון יתקיים גם אם הנתבע לא יגיש כתב הגנה במסגרת הזמן שהוקצב לו.

בסופו של דבר, בתוך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה, בית המשפט יוציא פסק דין ובו החלטה לגבי הפינוי. אם יוחלט על פינוי, פסק הדין יכלול צו פינוי, כולל מועד למסירת הדירה כשהיא נקיה ופנויה מחפצי המשכיר.

יוציא בית המשפט צו פינוי דירה ומסירתה בחזרה למשכיר, באופן מיידי או בתוך מועד מסוים, כשהיא נקייה מכל חפץ ורכוש.

 

לסיכום

חושב לנסח חוזה שכירות הכולל בתוכו את ההגנות הדרושות על הנכס ובעליו, לברר אודות המשכיר לפני שחותמים איתו על החוזה ולנקוט בכל צעדי הגנה אפשריים כדי להימנע ממצב זה, אבל גם אם נקלעתם למצב כזה – יש פתרון.

 

עסקה משכיר ועו"ד

אז מה היה לנו בעמוד זה?
מאמרים נוספים
שאולי תאהבו