איך מבצעים בדיקת זכאות החזר מס

אנו רגילים לשלם מיסים.

מס הכנסה על כל שקל שהרווחנו, מס ערך מוסף על כל מוצר או שירות שרכשנו, מס רווחי הון על תשואות של רווחים בבורסה, מש שבח על רווחים מנדל"ן, ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ממלכתי, ועוד.

אולי תופתעו לשמוע, שייתכן ואתם זכאים גם להחזרי מס – במקום שאתם תשלמו לרשות המיסים, רשות המיסים תחזיר לכם כסף.

 

מי זכאי להחזר מס

נקדים ונאמר שזכאות להחזר מס תלויה בגורמים ספציפיים רבים ולא נוכל בכתבה זו להגיד לכם האם אתם זכאים בהכרח להחזר. כל שנוכל, הוא לפרט מתי באופן כללי אזרחים זכאים להחזר ועל בסיס מידע זה מומלץ לפנות אל רואה חשבון רותם ליבנה שידאג לכם להחזרי המס.

 

אומדן רווחים שגוי

שיטת המס בישראל הינה שנתית – מדרגות המס ושיעוריו אינם נקבעים באופן חודשי אלא באופן שנתי. מחושבת ההכנסה השנתית שלכם בשנה החולפת, ועל בסיס חישוב זה אתם מחויבים בתשלומי מס חודשי בשנה הנוכחית. עקב צורת חישוב זו, במידה וההכנסות שלכם בשנה הקודמת היו גבוהות יותר מההכנסות בשנה זו, ייתכן שתחויבו במס עודף. במקרה זה, מגיעים לכם החזרי מס.

הפער בין ההכנסות נוצר, פעמים רבות, כאשר לא עבדתם מספר חודשים בשנה הנוכחית. אם אכן היו חודשים בהם לא עבדתם בשנה הנוכחית, הסבירות לזכאותכם להחזר מס עולה במידה ניכרת.

 

נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן נקודות, השוות 2676 שקלים כל אחת, המקנות לכם החזר מס אוטומטי. שווי הנקודות שלכם מתקזז משיעור המס שתשלמו. כל אזרח בישראל  זכאי ל2 וחצי נקודות זיכוי לכל הפחות. נבהיר את עניין הנקודות בדוגמה הפשוטה הבאה.

נניח שהכנסתכם השנתית עומדת על 100 אלף שקלים ושיעור המס על ההכנסה שלכם הוא 10%. במצב זה, עליכם לשלם 10,000 ₪ כמס הכנסה. אולם כזכור, מגיעות לכם 2 וחצי נקודות זיכוי, שהשווי שלהן מקוזז מהמס שתשלמו. משכך, לא תשלו עשרת אלפים שקלים למס הכנסה, אלא עשרת אלפים פחות שתיים וחצי נקודות זיכוי – 3,310 ₪ בלבד.

מעבר ל2.5 הנקודות הבסיסיות, אזרחים רבים זכאים לנקודות נוספות. ילד בגיל 0-5 מזכה ב2 נקודות נוספות, ילד בגילאי 6-17 מזכה בנקודה נוספת, תואר אקדמי מזכה בנקודה בשנה שלאחר הלימודים ועוד. לעיתים, הנקודות לא נזקפות לזכותכם באופן אוטומטי ברשות המיסים ולא תזוכו במס בהתאם. במצבים אלו, מגיע לכם החזר מס בשווי הנקודות שאתם זכאים להן, ולא מומשו.

 

תיאום מס

אזרחים העובדים במספר עבודות חשופים לשיעורי מס גבוהים יותר. כדי להתמודד עם כפל התשלומים, רשות המיסים מאפשרת לכם לבצע תיאום מס פשוט שימנע מכם לשלם יותר ממה שהחוק מחייב אתכם. עם זאת, במידה ולא ביצעתם תיאום מס, ייתכן ואכן שילמתם יותר משנדרש. גם במקרה זה מגיע לכם החזר מס מרשות המיסים.

 

בדיקת זכאות

בדיקת זכאות דורשת ידע והבנה חשבונאית. כדי לבצעה, פנו לרואה החשבון והוא יערוך את הבדיקות הדרושות. אם תימצאו זכאים – הוא ידאג לכם להחזר.

 

לסיכום

זכאי להחזר מס כל מי ששילם יותר מס משנדרש. עבור מי שהכנסותיו בשנה האחרונה פחתו ביחס לשנה שלפניה, שלא ביצע תיאום מס או שזכאי לנקודות זיכוי נוספות, הסיכויים לזכאות להחזר גבוהים. בררו עם רואה החשבון האם אתם זכאים ודאגו למימוש זכויותיכם. בהצלחה!

מחשבון

 

אז מה היה לנו בעמוד זה?
מאמרים נוספים
שאולי תאהבו